Słoneczna Świetlica SP 10 Głogów

O nas


                                        Kadra pedagogiczna:

KIEROWNIK ŚWIETLICY:
mgr Mariola Chalusiak


WYCHOWAWCY:

 mgr Agnieszka Posłowska,
mgr Barbara Tomaszewska,
mgr Ewa Gruszczyk,
mgr Anna Burda,
mgr Anna Cywińska,
mgr Adriana Sznigir.
Świetlica zapewnia:
 
* stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 6.30 do 17.00,
*zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, umuzykalniające itd.),

* gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu,

* pomoc w odrabianiu lekcji,

* konkursy plastyczne,

* imprezy z zaproszonymi gośćmi (spotkania z: policjantem, leśnikiem, weterynarzem , strażakiem),
* koła zainteresowań:
ŚWIETLICOWY REGULAMIN

1.W świetlicy zachowujemy się poprawnie:
- rozmawiamy półgłosem;
- poruszamy się ostrożnie;
2. Jesteśmy dobrymi kolegami.
3. Słuchamy poleceń pań ze świetlicy.
4. Dbamy o sprzęt świetlicowy i jesteśmy za niego odpowiedzialni.
5. Oszczędnie gospodarujemy materiałami plastycznymi.
6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
7. Uważnie słuchamy wypowiedzi innych osób.
8. Jesteśmy uprzejmi, uczynni i kulturalni.
9. Odkładamy plecaki na stelaż.
10. Wychodzimy ze świetlicy tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę pani.
11. Posiłki spożywamy przy stolikach.
12. Dbamy o swoje zdrowie i mówimy do siebie szeptem.

Piosenka świetlicowa

Gdy ci smuno i nudno
i nie jesteś wesoły,
mama w pracy a jeszcze
dużo czasu do szkoły.
Na to rada jest jedna
swe kłopoty rzuć w kąt!
Do świetlicy szybko pędź,
tam przyjaciół poznasz swych,
bo świetlica o twój drugi dom.
Do świetlicy szybko pędź,
tam przyjaciół spotkasz swych,
bo świelica to twój drugi dom.
Kreator stron www - przetestuj!